our mission

KÜLDETÉSÜNK

A Bureau Veritas Csoport tagjaként a Bureau Veritas Magyarország Minőségellenőrző Kft nemzetközi szinten piacvezető vállalat a tanúsítás, inspekció, mezőgazdasági minőségellenőrzés és kapcsolódó szolgáltatások területén. Tanúsítási és ellenőrzési szolgáltatásaink rendkívül széles skálát fednek le a minőség, környezetvédelem, munkabiztonság és társadalmi felelősségvállalás területén.

TÁMOGATJUK VÁLLALKOZÁSÁT

Segítjük a vállalatoknak abban, hogy sikeresek legyenek, növeljék átláthatóságukat és hitelességüket az alkalmazottaik, részvényeseik és üzleti partnereiknél egyaránt.

CSÖKKENTJÜK VÁLLALKOZÁSA LEHETSÉGES KOCKÁZATAIT

Többek között ellenőrizzük az építkezéseket, megvizsgáljuk a termények, élelmiszer- vagy fogyasztási cikkek gyártását és szállítását, megvizsgáljuk a műszaki berendezéseket, tanúsítást végzünk, környezeti hatásvizsgálatokat elemzünk, képzéseket szervezünk.

TOVÁBBKÉPEZZÜK  MUNKAVÁLLALÓIKAT

Az alkalmazottak a vállalatok legértékesebb eszközei, ezért célzott oktatásuk a vállalat versenyképessége növelésének alapvető eszköze. Széles portfólióban kínálunk képzéseket számukra.

A Bureau Veritas globális szinten 11 üzletággal rendelkezik:

 • Járműipar és szállítmányozás
 • Építőipar és infrastruktúra
 • Vegyipar
 • Mezőgazdasági szolgáltatások
 • Fogyasztási cikkek és kiskereskedelem
 • Pénzügyi szolgáltatások és közszféra
 • Élelmiszeripar
 • Hajózás & Offshore
 • Olaj- és gázipar
 • Energia- és közműipar
 • Cross-market szolgáltatások

Mindegyik üzletágunk számos szolgáltatást nyújt az eszközkezelés, tanúsítás, inspekció/audit, laboratóriumi vizsgálatok és oktatás területén.

Víziónk

Vezetővé válni iparágunkban és meghatározó szereplője lenni minden piaci szegmensnek és kiemelt földrajzi egységnek, ahol jelen vagyunk.

Missziónk

Küldetésünk, hogy minden ügyfelünk számára gazdasági értéket teremtsünk eszközeik, projektjeik, termékeik és irányítási rendszereik szakszerű menedzsmentjével a Minőség, Egészség- Biztonság, Környezetvédelem és Társadalmi Felelősségvállalás területén. Az általunk közvetített hozzáadott érték a kockázatok csökkenésében, és a teljesítmény javulásában mérhető.

Etikai elveink

A Bureau Veritas feddhetetlenségére és ennek elismertségére építette globális hálózatát. Ez az egyik legértékesebb tulajdonunk, mely alapvető üzleti értékeinkben, Etikai Kódexünkben és Emberi Jogi irányelveinkben is tükröződik.
 


 

ÉRTÉKEINK

Tiszteletben tartjuk vállalatunk értékeit

A Bureau Veritas az International Federation of Inspection Agencies Ltd. (IFIA), azaz az inspekciós szervezeteket összefogó nemzetközi szövetség tagja. Etikai kódexünk az IFIA megfelelési kódexében megfogalmazott követelményeket tükrözi.

Integritás és etika

 • Jóhiszeműen, becsületesen és tisztességesen járunk el.
 • Tartjuk magunkat megállapodásainkhoz.
 • Szerződéseink átláthatóak.
 • Követjük a vállalat elveit és eljárásait.
 • Tiszteljük az üzleti információk bizalmasságát.
 • Lokális és globális etikai standardokat is betartunk.
 • Munkatársainkat megfelelő információkkal és képzési lehetőségekkel látjuk el.
 • Az egészségi és biztonsági előírásokat betartjuk munkánk során.

Az egyén tisztelete

 • Megfelelően bánunk minden egyénnel.
 • Figyelembe vesszük tevékenységünk másokra gyakorolt hatását.
 • Értékeljük az egyén hozzájárulását és megfelelő visszajelzést adunk.
 • Tiszteljük a különbözőséget, törődünk másokkal és nem diszkriminálunk faj, etnikai származás, kor, nem, vallási vagy politikai meggyőződés miatt.

Társadalmi- és környezetvédelmi felelősségvállalás 

 • A vállalatok erősödő elkötelezettsége a felelősség iránt új kihívásokat jelent a profitabilitás és elszámoltathatóság terén.
 • Az új követelményeknek való megfelelés új tevékenységeket teremt és mind szervezeti,mind menedzsment kérdésekben érinti a vállalatot.
 • A Bureau Veritas vállalatként, és minden egyes munkatársunk egyénileg is számításba veszi tevékenységének a közösségre, az emberekre és az üzletre gyakorolt hatását.

Környezet

A Bureau Veritas arra törekszik, hogy környezetébe illően tevékenykedjen és megfeleljen a környezetvédelmi és egyéb előírásoknak.