GDPR keyboard

ADATVÉDELMI TANÚSÍTÁS AZ EU ADATVÉDELMI RENDELETE ALAPJÁN

Az EU GDPR rendeletének való megfelelés biztosítása

AZ ÖN KIHÍVÁSAI

Az EU szigorú követelményeket meghatározó adatvédelmi rendeletét az uniós tagországokban kötelező alkalmazni. A rendelet lényege a természetes személyek adatainak védelme és adatvédelmének lehetővé tétele, és az erre vonatkozó jogszabályok harmonizálása. 

A GDPR hat alapelv köré épül fel: 

• Az átláthatóság előírása a személyes adatok kezelésével és használatával kapcsolatban. 
• A személyes adatok kezelésének korlátozása meghatározott, jogszerű célokra. 
• A személyes adatok gyűjtésének és tárolásának korlátozása a tervezett célokra. 
• A természetes személyek számára lehetőség biztosítása személyes adataik helyesbítésére vagy törlésének kérésére. 
• A személyazonosításra alkalmas adatok tárolásának korlátozása a tervezett cél eléréséhez szükséges időre. 
• A személyes adatok a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával történő védelmének biztosítása. 

A rendelet - angolul: GDPR, General Data Protection Regulation - 2016 májusa óta hatályban van az EU-ban, de kétéves felkészülési időtartamot adott mind a piaci, mind a jogalkotó szervezeteknek. 2018. május 25-től a GDPR rendeletben meghatározott adatvédelmi előírások megszegése nagy értékű büntetéssel sújtható, a bírság az éves árbevétel 4%-a, vagy 20 millió euró, attól függően, melyik összeg nagyobb.

A rendelet számos lényeges változást ír elő:

•  adatkezelési tevékenység nyilvántartása
•  „elfeledéshez” való jog („right to be forgotten”)
•  beépített adatvédelem („privacy by design”)
•  adatvédelmi hatásvizsgálat
•  adatvédelmi incidens bejelentése az adatvédelmi hatóságnak (data breach report)
•  adatvédelmi tisztviselő kijelölése (DPO: Data Protection Officer)

VÁLASZUNK

A Bureau Veritas, felhasználva széleskörű tanúsítási tapasztalatait, elsőként fejlesztett ki egy tanúsítható szabványt az EU adatvédelmi rendelete alapján. A Bureau Veritas vonatkozó tanúsítványa igazolja, hogy a vállalat alkalmazza az EU GDPR előírásait. A rendelet maga is bátorítja ilyen típusú tanúsítás alkalmazását. A tanúsítvány 3 évig érvényes, évenként felügyeleti audittal.

MIÉRT A BUREAU VERITAS?

Szakértelem és innováció 

A Bureau Veritas a világ egyik vezető tanúsító cége, amely több mint 100 ország 80 000 cégét tanúsította már, és működése során több mint 100 000 tanúsítványt bocsátott ki. GDPR területen az első, amely tanúsítható szabványt fejlesztett ki. 

Elismertség 

A Bureau Veritas az egyik legszélesebb körben elismert tanúsító testület, több mint 30 nemzetközi akkreditációval rendelkezik . Az EU GDPR szerinti tanúsítás akkreditációjának beszerzése folyamatban van. 

Hálózat 

A Bureau Veritas csoportszinten több mint 6 500 magasan kvalifikált és széles körű tapasztalattal rendelkező auditorral rendelkezik. Magyar anyanyelvű, angolul jól beszélő információbiztonsági auditorral is rendelkezünk. 

 

Kérjen ajánlatot

Tovább