HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A honlap megtekintése és/vagy a honlap bármilyen használata feltételezi, hogy a honlap használója elfogadta az alábbi feltételeket.

A honlap használata: A felhasználónak joga van a honlap felkeresésére és kötelezettséget vállal a jelen használati feltételek betartására.

Ez alapján, a felhasználó vállalja, hogy:

  • semmilyen törvénytelen, közpolitikát sértő vagy rágalmazó információt nem továbbít vagy hoz nyilvánosságra a honlapon keresztül;
  • a honlapon lévő információt és tartalmat semmilyen módon nem rongálja, jogosultatlanul nem tölti le, nem intéz DDoS támadást vagy nem él vissza vele, nem kísérli meg a biztonsági eszközök megkerülését vagy megkárosítását, az adathalászatot, a Bureau Veritas infrastruktúrájába történő illetéktelen bejutást, stb.;
  • és általánosságban kerül minden olyan holnaphasználatot, amely nem felel meg a jelen feltételeknek és/vagy amely veszélyezteti a honlap sértetlenségét és elérhetőségét és/vagy a Bureau Veritas érdekeit és kizárólagos jogait.

Elérhetőség: A honlap a nap 24 órájában működik, azonban, ha vis major esemény következik be, a kapcsolat lassú, a honlap túlterhelt vagy nem elérhető az elektronikus kommunikációs hálózatok miatt, akkor a honlap egészének vagy egy részének az elérése lelassulhat vagy megszakadhat. A Bureau Veritas javító vagy megelőző karbantartást is végezhet a honlapon vagy a hosting létesítményeken, ennek megfelelően a Bureau Veritas nem garantálja a honlap folyamatos elérését, illetve a honlaphoz való folyamatos hozzáférést.

Szellemi tulajdon: A honlapot és tartalmát (forráskód, szövegek, képek, fotók és grafikák, adatok, információ, architektúra, szoftver és adatbázisok, domain név, védjegyek és logók) törvények, szabályzatok és a szellemi tulajdonra vonatkozó nemzetközi egyezmények védik. A honlap és tartalma a Bureau Veritas tulajdona vagy felhasználási engedélyhez kötött.

A honlap megtekintése semmilyen esetben nem értelmezhető a tartalom átadásának, licenszbe adásának vagy az újrafelhasználás engedélyezésének. Következésképpen, a honlap vagy bármely elemének bármilyen teljes vagy részleges sokszorosítása, megjelenítése, kivonatolása, módosítása, terjesztése vagy használata, bármilyen médiumon, szigorúan tilos, kivéve, ha a Bureau Veritas előzetesen írásban hozzájárult. A Bureau Veritas jogosult a honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül módosítani.

Fényképek tulajdonjoga: Bureau Veritas SA és leányvállalatai – külső képbankok.

Felelősség: A Bureau Veritas sem kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot, sem felelősséget nem vállal az információ felhasználása tekintetében. A Bureau Veritas nem vállal szavatosságot a megjelenített információ relevanciájára, időszerűségére, teljességére vagy a Felhasználó céljához való alkalmasságára.

Egyedül a Felhasználó felelős a honlapon ingyenesen hozzáférhető információ használatáért.

A Bureau Veritas kizár minden közvetlen vagy közvetett felelősséget bármilyen károsodásért (különösen bármilyen pénzügyi, kereskedelmi kárért, programok vagy adatok elvesztéséért), amelyek a Felhasználót vagy egy harmadik felet érhetnek a honlap használata és az itt található információ következtében. Továbbá a Bureau Veritas kizár minden felelősséget bármilyen vírus, rosszindulatú szoftver (malware) vagy kéretlen levelek (spam) miatt, amelyek a honlap meglátogatásából erednek.

Azok a Bureau Veritas Csoporton kívüli weboldalak, amelyek hiperszöveges hivatkozást tartalmaznak a Bureau Veritas honlapjára, nincsenek a Bureau Veritas irányítása alatt, így minden felelősséget elutasítunk a tartalmuk tekintetében. Használatukért kizárólag a Felhasználó felelős.

Joghatóság és alkalmazandó jog: A honlaphoz és tartalmához kapcsolódó viták esetén a budapesti (Magyarország) bíróságok és illetékesek, és Magyarország törvényei irányadók.