inspection cover

Építőipari szolgáltatások

Az építőiparral kapcsolatos tevékenységek- legyen szó akár új beruházásokról, akár a meglévő épületállomány üzemeltetéséről, karbantartásáról, vagy átalakításáról/fejlesztéséről -  mindannyiunk mindennapjainak részei. Túlmenően azon, hogy az épületszerkezetek megfelelősége elsődleges biztonsági kérdés, azok hatékony megvalósítása és fenntartása elemi gazdasági szempont is. Az építési tevékenységek az érintett Felek számára jelentős kockázatot jelentenek, mind műszaki, mind pénzügyi értelemben - ezek a kockázatok kompetens harmadik fél bevonásával hatékonyan csökkenthetők.


A Bureau Veritas cégcsoport az építőipari (B&I - Building & Infrastructure) szektor világelső nemzetközi tanúsító szervezete, mely Magyarországon is minőségi szoltáltatásokat kínál az építési tevékenységek széles skáláján. Szolgáltatásaink alapvető célja az építési tevékenységek jogszabályi megfelelőségének ellenőrzése és szabványelőírások szerinti kontrollja, ennek megfelelően a teljes életciklus alatt közreműködünk Partnereinkkel. Segíthetjük projektjeiket már a koncepcióalkotástól és a tervezéstől kezdődően, egészen a megvalósításon, műszaki átadás-átvételen keresztül, az üzemeltetés/ fenntartás, karbantartás/felújítás, átalakítás/bővítés, majd az értékesítés és bontás fázisáig.
 

1.    Műszaki szakértői szolgáltatásaink
•    Független terv-felülvizsgálatok, tervezői konzultációk
•    Erőtani számítások készítése, szerkezetek komplex modellezése
•    Rendkívüli hatások és terhelések vizsgálata és értékelése
•    Földrengésállóság és szeizmikus kitettség értékelése
•    Roncsolásmentes- és roncsolásos diagnosztikai vizsgálatok
•    Korróziós vizsgálatok
•    Káresemények ok-okozati összefüggéseinek vizsgálata
•    Állapotértékelés, meglévő szerkezetek felmérése
•    Építési termékekkel kapcsolatos szakértői szolgáltatások

2.    Független műszaki ellenőrzések
•    Független, harmadikfeles műszaki felügyelet
•    Építési mérföldkövek ellenőrzése, független szakértői értékelés
•    Technical Due Diligence-szolgáltatások- értékesítést megelőző szakági állapotrögzítés
•    Kivitelezési munkák műszaki követelményrendszerének (MMT) ellenőrzése
•    Helyszíni- és gyártásközi ellenőrzések

3.    Terméktanúsítás
•    Szabadpiaci alapú tanúsítási szolgáltatás, teherviselő szerkezetek szabványmegfelelőségének igazolásához
•    Teherhordó vázszerkezetek független felmérése és értékelése
•    Meglévő teherhordó- és épületszerkezetek értékelése
•    Kiegészítő szerkezetek (rögzítések, állványzatok, szállítási segédeszközök stb.) értékelése

4.    Egészség- és munkabiztonság
•    Munka- és tűzvédelmi felülvizsgálatok
•    Kockázatelemzés
•    Leesés elleni biztosítószerkezetek (kikötési pontok) felülvizsgálata
•    Access4you (A4U) - Az épített környezet akadálymentességének tanúsítása