csrd

CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) - Megfelelőség

Az EU új vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló irányelve (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) megváltoztatja a fenntarthatósági jelentéstételt.

Új környezeti, társadalmi és irányítási (Environmental, Social and Govern – ESG) jelentéstételi szabványokat és kötelezettségeket határoz meg az Európában működő vállalatok számára, azonos módszertanok, valamint egységek és digitális adatbázis használatával. Nemcsak a teljesítmény közzétételére összpontosít, hanem a jövőbeli stratégiára és a hatékony ESG kockázatkezeléshez szükséges forgatókönyv-modellezésre is. Első alkalommal fogja hatékonyan elősegíteni a fenntarthatósági információk következetes, összehasonlítható és megbízható közzétételét, beágyazva azokat a befektetői döntéshozatalba.

A jogosult szervezetek esetében jelentős hatással lesz arra, ahogyan a fenntartható teljesítményt nyomon követik, mérik és jelentik. Az elszámoltathatóság és az átláthatóság követelménye azonban előnyökkel is jár majd, mivel üzleti hatékonyságot szabadít fel.

A CSRD az első olyan szabályozási eszköz, amely a fenntarthatóságot javítja és biztosítja a jövő nemzedékek jólétét azáltal, hogy az ESG-t holisztikusan, ilyen széles és mély részletességgel közelíti meg.

MIT?
A CSRD megváltoztatja azt a módot, ahogyan a vállalatoknak jelenteniük kell az ESG-adatokra vonatkozó információkat. A nem pénzügyi beszámolásról szóló irányelv (NFRD) helyébe lép.

MIÉRT?
Minden nagy- és középvállalat nyilvánosan elszámoltatható lesz az emberekre és a környezetre gyakorolt hatásáról. Javulni fog az ESG-adatok minősége, következetessége és hitelessége, lehetővé téve a tőke fenntartható projektekbe történő áramlását.

MI AZ ÚJDONSÁG?

 • Az ESG-jelentések mélysége és terjedelme

 • Kettős lényegesség elve - a vállalat fő fenntarthatósági kockázatai és a környezetre gyakorolt hatás.

 • Előretekintő információk - beleértve a fenntarthatósági célokat és a fő teljesítménymutatókat.

 • A vállalatirányítással kapcsolatos információk, beleértve az alapvető ESG kockázatok kezelését is.

 • Digitális adatbázisban történő jelentéstétel címkézett ESG-adatokkal

A JELENTÉSTÉTELI KÖVETELMÉNYEK HATÁLYA

AZ NFRD KITERJESZTÉSE
A további követelmények közé tartoznak: 
Kettős lényegesség elve

 • A vállalatot érintő fenntarthatósággal kapcsolatos pénzügyi kockázatok (beleértve az éghajlatváltozást is)

 • A vállalatok társadalomra és környezetre gyakorolt hatása

 • Az érdekelt felek számára lényeges témák kiválasztásának folyamata

 • Az értéklánc bevonása

 • Több előretekintő információ, beleértve a célokat, az előrehaladást és a stratégiát is

 • Az immateriális javakkal (társadalmi, emberi és szellemi tőke) kapcsolatos fenntarthatósági  információk közzététele.

 • A fenntartható finanszírozásról szóló közzétételi rendelettel (SFDR) és az EU taxonómiai rendeletével összhangban lévő jelentéstétel.

Kötelező jelentésbiztosítás hitelesíttetése egy harmadik tanúsító fél által.
A jelentést a vezetői jelentésbe kell foglalni. Egyetlen jelentés "digitális, géppel olvasható formátumban".
Jelentési formátum: Elektronikus (XHTML az ESEF-rendeletnek megfelelően).

EURÓPAI FENNTARTHATÓSÁGI JELENTÉSTÉTELI SZABVÁNYOK (ESRS)
Ezek a szabványok biztosítják következetes megközelítést biztosítanak a jelenlegi "ábécé leves" szabványokat leváltva. Tisztázzák, hogy a vállalatoknak minőségi és mennyiségi információkat kell jelenteniük, milyen visszamenőleges és előretekintő idősávon, hogy lefedjék a rövid/közép- és hosszú távú horizontot.

KÖTELEZŐ BIZONYOSSÁG
A CSRD kötelezően előírja a beszámolók harmadik tanúsító fél általi hitelesítését.

BUREAU VERITAS CSRD ÉRTÉKELÉS

Az értékelés célja annak ellenőrzése, hogy a szervezet fenntarthatósági információinak közzététele következetes, összehasonlítható és megbízható-e, és megfelel-e az ESRS-szabványok valamennyi követelményének.

Az értékelési folyamat során a Bureau Veritas átvizsgálja a lényegességi elemzést és a fenntarthatósággal kapcsolatos információikat annak megállapítása érdekében, hogy szükséges-e változtatni a célok/ambíciók, politikák és folyamatok tekintetében a javasolt ESRS követelményeknek való megfelelés érdekében.

Az értékelési folyamat különös hangsúlyt fektet az értékláncadatokra és a kockázatkezelési folyamatokra, valamint a potenciálisan érintett érdekelt felek bevonására.

Az értékelés magában foglalja a fenntarthatósági információkra vonatkozó külső intézkedések felülvizsgálatát is.

A BUREAU VERITAS FENNTARTHATÓSÁGI KOCKÁZAT- ÉS LEHETŐSÉGÉRTÉKELÉS (RISK AND OPPORTUNITY ANALYSIS)

A CSRD-ben az egyik fő hangsúly a fenntarthatósági kockázat- és lehetőségelemzésen van. A szervezeteknek át kell tekinteniük a teljes működésüket, és értékelniük kell azokat a külső és belső, negatív és pozitív hatásokat, amelyekkel a gyorsan változó „fenntarthatósági környezet” miatt szembesülhetnek. Ezek a hatások a globális klímaváltozásból, a jogi változásokból és a társadalmi elvárások változásából erednek. Az ezen hatásokból adódó következtetéseknek pedig tükröződnie kell a szervezet fenntarthatósági stratégiájában, amely révén majd a legnagyobb pozitív hozzájárulást tudja elérni a kitűzött környezetvédelmi céljai területén.

Az értékelés célja annak igazolása, hogy a kockázat-lehetőség elemzéssel a szervezet egyértelműen és pontosan érzékeli fizikai és üzleti környezetét, teljes mértékben ellenőrzi működési teljesítményét, és képes megfelelő fenntarthatósági stratégiát felépíteni a jövőre nézve.

Amennyiben a szervezet még nem készült el az elemzéssel, a Bureau Veritas segíti az elemzés folyamatát és biztosítja az átfogó és precíz megközelítést és az ESRS szabványok követelményeinek való végső megfeleléshez.

TÖBBET SZERETNE MEGTUDNI FENNTARTHATÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSAINKRÓL?

Lépjen velünk kapcsolatba!
Tel.:  +36 20 268 91 32
E-mail: budapest@bureauveritas.com
Írjon nekünk közvetlenül!