career at BV

KARRIER A BUREAU VERITAS-NÁL

FEJLŐDJÖN VELÜNK

A Bureau Veritas szilárd márkaarculatot és technikai tapasztalatot képvisel, továbbá erős ügyfélközpontúságot és innovatív lelkületet. Amikor az ágazatunk sohasem hagy fel az innovációval, munkatársaink sem állnak meg. Aki csatlakozik hozzánk, annak ez folyamatos munkahelyi tanulást, szakmai képzést és előmeneteli programokat jelent, így a munkaviszony karrierlehetőséggé válik.

LEGYEN RÉSZESE ÉRTÉKRENDÜNKNEK

Ügyfeleink számára egyesítjük a szakértelmet, a teljesítményt és az innovációt, hogy segítséget nyújtsunk nekik a minőségügyi, munkavédelmi, környezetvédelmi és társadalmi felelősséggel kapcsolatos kihívások kezelésében. Safety@work elnevezésű (munkavédelmi) kezdeményezéseink segítségével biztonságos és egészséges munkahelyet alakítunk ki magunknak. 

Egy bizalomra épülő ágazatban nagyra tartjuk etikai kultúránkat. Méltányosság, becsület és átláthatóság—Etikai Kódexünk ezeket az értékeket hirdeti, amire közösen büszkék lehetünk. 

CSATLAKOZZON HOZZÁNK 

A befogadás HR stratégiánk alappillére. Az ön kivételes hátterét és tapasztalatát Társaságunkat gazdagító forrásként értékeljük. 
Humán Erőforrás szakcsoportjaink aktívan támogatják a diszkriminációmentes politikákat és a befogadó jellegű munkafelvételi gyakorlatokat, ezáltal olyan kultúra jöhet létre, amely elismeri az egyes munkatársak különbözőségét, és tanul belőle. A befogadás valóban kulcsfontosságú megkülönböztető elem, amely teljesítményünk és növekedésük hajtóereje. 
A Bureau Veritas 2016-ban hivatalosan elindította befogadási stratégiáját vezérigazgatónk és az összes ügyvezető alelnök aláírásával ellátott hivatalos kötelezettségvállalás útján. 

MIT JELENT A BEFOGADÁS A BUREAU VERITAS-nál?

A Bureau Veritas esetében a befogadás nem csupán gesztus, hanem kötelezettségvállalás. Értékeljük a széles látókörű embereket, akik elfogultság nélkül, tények és adatok alapján hoznak döntéseket. Számunkra a befogadás azt jelenti, hogy nemre, állampolgárságra, háttérre, nemi irányultságra, származásra, nemzetiségi hovatartozásra, fogyatékosságra stb. való tekintet nélkül vonzzuk be, választjuk ki és tartjuk meg a legjobb munkatársakat.

A Bureau Veritas számára kulcsfontosságú prioritás a nemi egyensúly kialakításának felgyorsítás, hogy 2020-ra felső vezetőségünk 25%-a női tagokból álljon. Minden erre irányuló tevékenységünkkel vezéreljük a diverzitáshoz és a befogadáshoz fűződő elkötelezettségüket a „Gender Plus One” keretein belül, és megtesszük a megfelelő helyi intézkedéseket, hogy a Bureau Veritas-nál mindenki számára befogadó környezet alakuljon ki.

Szükség van arra is, hogy példát mutassunk az Ügyvezető Bizottság szintjén: Jelenleg a Globális Ügyvezető Bizottság 20%-a nőkből áll a 2017 eleji 0%-hoz képest.

A befogadás elősegítése befogadó kultúra létrehozását jelenti, ahol a tehetségeket érdemük alapján választják ki: olyan új tehetségeket szeretnénk bevonzani, akik a különböző kultúrák, hitek és szakmai hátterek sokszínűségével gazdagítják a munkatársi gárdát.

A befogadás elősegítése azt is jelenti, hogy nyílt dialógusra van lehetőség a terület vezetőivel, mivel véleményünk szerint a befogadás a vélemények meghallgatásával kezdődik, különösen amikor a befogadás felé történő elmozduláshoz jelentős kultúraváltás szükséges. A Bureau Veritas esetében a befogadás azt jelenti, hogy aktívan beépítik minden ember ötleteit, ismereteit, nézőpontjait, megközelítésmódját és stílusát az üzleti siker maximalizálása érdekében. A befogadás a munkacsoportokon belüli bizalomépítést is jelenti, azt a bizalmat, hogy a sokszínűség egyedülálló lehetőség arra, hogy hosszabb távon méginkább sikeresek legyünk.

Vezérigazgatónk, Hinda Gharbi a Bureau Veritas első szószólója a befogadással kapcsolatban. Példát mutat, és szoros figyelemmel követi előrehaladásunkat. Jövőképe szerint a Bureau Veritas—kifejezetten a közeljövőben—a befogadás modelljévé válik, és mások kategóriaelsőként tekintenek majd rá, az általunk kiszolgált ügyfelek és társadalom teljes körű képviselőjeként.

84 000Munkatárs

1 500Iroda és labor
11Üzletágban