law

PÁRTATLANSÁG

Alapértékeink állandóak és teljesek, legfontosabb jellemzőik az etikai szabályok követése, a pártatlanság, az egyén és a környezet tisztelete. Ezek az értékek a Bureau Veritas minden tagja számára kötelezőek.


 

PÁRTATLANSÁGI NYILATKOZAT

"Az Bureau Veritas Certification egyik alapértéke, valamint etikai kódexünk egyik kulcseleme a pártatlanság, ezért elengedhetetlen, hogy a Bureau Veritas Certification minden lehetséges összeférhetetlenség megelőzése érdekében megőrizze tanúsítási szolgáltatásainak pártatlanságát.

Ennek céljai a Bureau Veritas Certification objektivitásának és márkájának védelme, az ügyfelek elégedettségének biztosítása, valamint az akkreditációs és szabályozó testületek szabályainak betartása.

A Bureau Veritas Certification meghatározta és folyamatosan fenntartja szigorú pártatlansági politikáját, melyet szorosan figyelemmel kísér belső és külső pártatlansági bizottságain keresztül."

 

HOGYAN TARTJUK FENN PÁRTATLANSÁGUNKAT?

A Bureau Veritas-nál minden auditorunk munkaviszonyuk megkezdésekor vagy alvállalkozóvá váláskor aláírja azt a szerződést, mely kimondja, hogy nincsenek összeférhetetlenségek velük kapcsolatban, emellett abszolút titoktartást fogadnak. Aláírják a Bureau Veritas etikai kódexét, amely tartalmazza az összes alkalmazottra és alvállalkozóra alkalmazandó értékeket, alapelveket és szabályokat. Az auditorok rendszeres továbbképzései szintén hangsúlyozzák a pártatlanság fontosságát.

Pártatlansági kockázatelemzések elvégzése révén az Bureau Veritas azonosítja, elemzi és dokumentálja az esetleges összeférhetetlenségi helyzeteket, amelyek a tanúsítási szolgáltatások nyújtásából származhatnak, például:

  • kapcsolatok az ügyfelek és a Bureau Veritas bármely munkatársa és alvállalkozója között;
  • a tanúsítási tevékenységben, a szervezetben, a felépítésben és a jogi státuszban bekövetkező bármely jelentős változás;
  • fúziók és felvásárlások.

Az Bureau Veritas a pártatlanságot helyi és globális szinten létrehozott pártatlansági bizottságok révén fenntartja. Ezek a bizottságok:

  • hozzájárulnak a tanúsítási tevékenységek pártatlanságával kapcsolatos politika kidolgozásához;
  • felügyelik, hogy a Bureau Veritas tanúsítási tevékenységeit következetesen és objektíven lássa el;
  • tanácsot adnak a tanúsítási szolgáltatást érintő bizalmi kérdésekben;
  • legalább évente egyszer felülvizsgálják a Bureau Veritas Certification könyvvizsgálati, tanúsítási és döntéshozatali folyamatainak pártatlanságát;
  • felülvizsgálják a pénzügyi és jövedelemforrásokat;
  • felülvizsgálják a fennmaradó kockázatokat annak érdekében, hogy azok az elfogadható kockázati szint alatt legyenek.

 

MIK FENYEGEThetik a PÁRTATLANSÁG fenntartását?

A Bureau Veritas folyamatosan igyekszik csökkenteni a pártatlanságot érintő négy fő fenyegetést, melyek a következők:

1. Saját érdek: Annak a veszélye, hogy egy személy inkább saját, semmint munkaadója érdekében jár el.

2. Önértékelés: Melynek során egy személy vagy testület felülvizsgálja a saját maga által elvégzett munkát. Ez magába foglalja az olyan ügyfelek menedzsment rendszereinek ellenőrzését, akik számára a tanúsító szervezet irányítási rendszerekkel kapcsolatban már tanácsadást nyújtott.

3. Bizalom: Amikor az auditor túl jól ismeri az ügyfelet, felmerülhet az audit során, hogy nem követel elegendő bizonyítékot.

4. Megfélemlítés: Amikor egy auditor úgy érzi, hogy nyíltan vagy közvetett módon kényszerítik őt olyan tevékenységre, melyet nem végezhet el.

 

A BUREAU VERITAS RENDKÍVÜL KOMOLYAN VESZI PÁRTATLANSÁGGAL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGÉT.

Ha Ön a Bureau Veritas ügyfele és úgy érzi, hogy nem tartottuk fenn pártatlanságunkat valamely helyzetben, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot és töltse ki panaszkezelési űrlapunkat.