Vállalati projektkmenedzsment tanfolyam

Célok
A projektmenedzsment elvi alapjainak és gyakorlati módszereinek hatékony, azonnal alkalmazható bemutatása, megismertetése és begyakorlása. Ez lehetővé teszi projektek átgondolt tervezését, szervezését és megvalósítását.

Kinek ajánljuk?
Gyakorló és leendő projektmenedzsereknek, valamint bármilyen típusú projektben aktívan vagy tervezetten résztvevő munkatársak számára.

Várható hasznok:
•    minden résztvevő számára azonos szemlélet és módszertani tudás
•    az agilis és klasszikus projektmenedzsment módszerek tudatos alkalmazása
•    a vállalati kultúrához illeszkedő, saját projektkultúra kialakulása
•    a projektvezetők és a teamtagok sikeres együttműködése 
•    tény alapú kommunikáció a projektteam és a megbízó között
•    hatékony projektmunka a megtanult és begyakorolt módszerek alapján
•    nagyobb önállóság a projektekben, de kevesebb tűzoltás az átgondoltabb és alaposabb tervezési folyamatnak köszönhetően
•    egyénileg és csoportosan is strukturált módon, tudatosan dolgozzák fel a korábbi projektek hibáit, folyamatosan fejlesztve a vállalati projektmenedzsment gyakorlatot

Tematika
•    projektek és a vállalati alapfolyamatok sajátosságai, kapcsolódási pontjaik
•    különbség a klasszikus és agilis módszertan között, mikor melyiket célszerű alkalmazni
•    az agilis módszertan alkalmazása a napi gyakorlatban
•    projekt előkészítésének tipikus hibái menedzsment szempontból és azok elkerülése
•    helyes projekttervezési módszertan összeállítása és illesztése a vállalati folyamatokhoz és kultúrához
•    a projektmenedzser szerepe, feladatai, döntései
•    több vállalati projekt szimultán megvalósításának gyakorlati problémái
•    kockázatok felmérése, elemzése és kezelése
•    projektkontrolling a gyakorlatban – hogyan „romlik el” egy jól induló projekt
•    teamtagok „projekttudatosságának” fejlesztése
•    motiváció a projektmunkában
•    elemző, alkotó módszerek:
o    határidő és kritikus tevékenységek meghatározása
o    erőforrások túlterhelésének megelőzése
o    terheléskiegyenlítés
o    kockázatelemzés, kockázatkezelés
o    projektkontrolling technikák

Módszertani leírás
1.    elméleti alapok, rövid összefoglaló magyarázat minden témánál
2.    interaktív feldolgozás, saját tapasztalatok és az elhangzottak összevetése
3.    konkrét vállalati projekt tervezése, értékelése
4.    rövid résztvevői prezentációk minden témakörben
5.    önálló problémamegoldás egy – egy gyakori projekt hiba kapcsán


Időtartam: 2 napos tanfolyam 

A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott részvételük alapján. A tanfolyam vizsgával zárul.

Ár: Egyedi kalkuláció alapján.

Képzési időpont érdeklődés alapján egyeztethető.