Couple in factory

ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 45001 kombinált belső auditor tanfolyam

Célok
A tanfolyam hallgatói elsajátítják mindhárom irányítási rendszer, az ISO 9001, az ISO 14001 és az ISO 45001 szabványok szerinti sikeres belső auditálásához szükséges ismereteket.

Kinek ajánljuk?
Belső auditoroknak, leendő belső auditoroknak, illetve azoknak felső- és középszintű, valamint a minőségügyi vezető(k)nek is, akik szeretnék mindhárom irányítási rendszert átlátni és megfelelően működtetni.

Tematika
•    Bevezetés az integrált rendszerekbe
•    Minőségirányítási (MIR), környezetirányítási (KIR) és munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási (MEBIR) rendszerek áttekintése
•    Auditok: az auditok lényegének magyarázata, azok célja és tervezése, szemléletmódja, elvégzése és eredményeinek jelentése (MIR, KIR, MEBIR)
•    Gyakorlatok (veszélyazonosítás, kockázatértékelés, tényezők és hatások értékelése)
•    A környezetirányítás jogi keretei
•    A belső auditorok szerepe és felelősségi köre. Viselkedési szabályok
•    Belső auditálás folyamata, belső auditprogramok készítése és irányítása
•    Nemmegfelelőség és észrevétel megfogalmazása

A résztvevők értékelése
A résztvevők folyamatos értékelése a gyakorlatokban mutatott részvételük alapján. A tanfolyam 1,5 órás írásbeli vizsgával zárul.

Időtartam
4 napos tanfolyam  

Gyakorlati tudnivalók: TANFOLYAM NAPTÁR és JELENTKEZÉSI LAP