metán

News

A metánkibocsátás mérése

2024. 03. 19

A Bureau Veritas csatlakozott a metánkibocsátás-csökkentés érdekében létrejött Olaj- és Gázipari Metán Partnerség 2.0 (OGMP 2.0) kezdeményezéshez.

AZ OLAJ- ÉS GÁZIPAR SZEREPE A METÁNKIBOCSÁTÁS TEKINTETÉBEN

A metánkibocsátás hatvan százaléka emberi eredetű, és elsősorban a mezőgazdasági és energiatermelési tevékenységeknek tulajdonítható. Különösen a kőolaj, a földgáz és a szén kitermelése, szállítása és finomítása során keletkező szivárgások az egyik ok. 

Az olaj- és gáziparnak lehetősége van hatékony eszközökkel beavatkozni, amelyekkel a kibocsátások 75%-kal csökkenthetők.

ADATPONTOSSÁG A HATÉKONY BEAVATKOZÁSOKHOZ

Az ENSZ Környezetvédelmi Programja (UNEP) és az Éghajlat- és Tiszta Levegő Koalíció (CCAC) által indított Olaj- és Gázipari Metán Partnerség 2.0 (OGMP 2.0) irányelv. Az aláírók, köztük a Bureau Veritas (az olaj- és gáziparban működő vállalatok) önkéntesen és aktívan vállalják, hogy javítják a metánkibocsátás számszerűsítésének pontosságát és átláthatóságát és beszámolnak az üzemeltetett és nem-üzemeltetett eszközökből származó metán minden lényeges forrásáról. Az olaj- és gázipari ágazatnak szánt, mérésen alapuló jelentéstételi keretrendszer alkalmazásával a vállalatok jobban azonosíthatják, majd pontosabban számszerűsíthetik az úgynevezett működési tevékenységek során a légkörbe kibocsátott metánt. A kapott adatok szilárd alapot jelentenek a csökkentési stratégiák alapjául és a mérséklési tervek végrehajtásához. 

Az OGMP 2.0 öt fokozatos jelentéstételi szintet állapít meg, melynek alapján elérhető a Gold Standardnek való megfelelés. Ez utóbbi elnyeréséhez a vállalatnak három éven belül el kell érnie a 4/5. szintű jelentéstételt az operatív eszközökre vonatkozóan, a nem operatív eszközökre vonatkozóan pedig öt éven belül.

Az OGMP 2.0 öt jelentési szintje: 

  • 1. szint - Egy vállalkozásra vonatkozóan eszköz- vagy országszinten jelentett kibocsátás.

  • 2. szint - Konszolidált, egyszerűsített forráskategóriákban jelentett kibocsátások, különböző számszerűsítési módszerek alkalmazásával, fokozatosan az eszköz szintjéig, amennyiben rendelkezésre áll.

  • 3. szint - Részletes forrástípusonként és általános kibocsátási tényezők alkalmazásával jelentett kibocsátások.

  • 4. szint - Részletes forrástípusonként, valamint egyedi kibocsátási tényezők és tevékenységtényezők alkalmazásával jelentett kibocsátások. 

  • 5. szint - A 4. szinthez hasonlóan jelentett kibocsátások, kiegészítve a telephelyi szintű kibocsátás mérésekkel.

 

AZ EU METÁNRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJA

Ami azonban most még önkéntes választás – az OGMP 2.0 közösséghez való csatlakozás – azt hamarosan hasonló elvek alapján szabályozni fogják. Az Európai Tanács és a Parlament rendeletet fogadott el, amely új intézkedéseket hoz a metánkibocsátás csökkentésére, különösen az energiaágazatban. 

A hivatalos elfogadás várhatóan 2024 májusa és júniusa között alakítja át a javaslatokat uniós jogszabállyá. Ez konkrét előrelépés az úgynevezett „Ready for 55%” csomag megvalósítása felé, amelyet a Bizottság az energiaágazatban a metánkibocsátás csökkentése érdekében terjesztett elő. Ez a lépés jelentős hatással lesz az ágazatra és a vállalatokra.

A BUREAU VERITAS SZOLGÁLTATÁSAI A METÁNKIBOCSÁTÁS-CSÖKKENTÉS ÉRDEKÉBEN:

1. Diffúz L4 mérés
- szivárgásérzékelés, kibocsátás számszerűsítése, jelentéstétel

2.  Szellőző L4 mérés
- nagy térfogatáramú mintavevővel, alternatív megoldás: szellőzőzsákok

3.  Helyhez kötött égetés L4 mérés
- szabványok: EN 15259, EN ISO 16911-1, XP X43-554, EN 12619
- alternatív megoldás: metán közvetlen mérése IR-technológiával

4.  Fáklyázás L4 mérés
- VISR fáklyafáklya-megfigyelési technológia

5.  Telephely szintű L5 mérés
- helyszíni mérés drónokra szerelt érzékelők segítségével, területi térképezés, kerítésvonal-monitorozás, BH-12 mérőberendezés

6. Metánkibocsátás becslése folyamatszimulációk segítségével
- helyhez kötött égetés, üzemelésből származó kibocsátások

7.  Projektmenedzsment