Society

A HOSSZÚ TÁVÚ FENNTARTHATÓSÁGI CÉLOK ÁTÜLTETÉSE A GYAKORLATBA

2019. 06. 4

A Bureau Veritas Group honlapján megjelent 2019.06.04-ei cikk alapján

Az éghajlatváltozás tekintetében elég nyugtalanítóak bolygónk kilátásai. A nemrégiben közzétett jelentések – mint például az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoportjának az 1,5°C fokos globális felmelegedéssel kapcsolatos tanulmánya – a jövőre vonatkozóan aszályokat és árvizeket, betegségek terjedését, a növényállományok gyérülését, és a biodiverzitás csökkenését harangozzák be. A tudósok és a politikai döntéshozók egyetértenek abban, hogy a klímaváltozás kezeléséhez mind az iparban, mind a kormányzás tekintetében fenntarthatóbb gyakorlatokat szükséges bevezetni. Számos ambiciózus célt és modellt dolgoztak ki az üvegházhatású gázkibocsátások korlátozásának, a hulladéktermelődés csökkentésének, valamint az életkörülmények javításának érdekében, világviszonylatban.

HOGYAN ALAKÍTJÁK A VÁLLALKOZÁSOK A VÁLLALATI POLITIKÁBAN TETT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKAT STRATÉGIÁVÁ?

Bonyolultnak bizonyulhat olyan változtatások bevezetése, amely által az üzleti gyakorlat összeegyeztethetővé válik a nagy horderejű célokkal, különösen a hagyományos iparágakban működő nagyvállalatok esetében. A vállalkozások vezetőinek és a fenntarthatósági menedzsereknek olyan megvalósítható és kommunikálható stratégiára van szüksége, amely releváns működésük és hátterük szempontjából, és konkrét intézkedésekre fordítható le.

Könnyebb ezt mondani, mint megtenni. Stratégiája kidolgozásakor számos vállalat a meglévő modellekhez nyúl, mint például az  Ellen MacArthur Alapítvány, az  ENSZ Fenntartható Fejlesztési Célok és hasonló szervezetek által propagált körforgásos gazdaság és a zéró nettó kibocsátásra irányuló kezdeményezések.

Egy meglévő modell alkalmazásával a vállalatok előrehaladásukat más szervezetekhez viszonyíthatják. Hátrány viszont, hogy az ambiciózus modellek és célok nehezen bonthatók megvalósítható lépésekre.

Eredményes fenntarthatósági stratégia kidolgozása tekintetében nincs egyetlen, mindenkire ráhúzható megoldás; éppen ezért fejlesztette ki a Bureau Veritas a Circular+ elnevezésű termékét. A Circular+ az elismert szabványok és irányítási rendszerek szerinti auditálási és tanúsítási szolgáltatások átfogó sora, amely egyéni igényekre alakított megközelítést kínál a vállalkozásoknak a fenntarthatósági célok eléréséhez. A Circular+ a célok kitűzését és a folyamatok átértékelését segítő globális keretrendszert biztosít, miközben lépésről-lépésre követhető módszert kínál a fenntarthatósági programok fejlesztésére.

Ismerkedjünk meg a főbb modellekkel, miközben megmagyarázzuk, hogy a szabványok, az auditálás és a tanúsítás alkalmazása miként támogathatja a vállalatokat hosszú távú fenntarthatósági stratégiájuk megvalósításában.

KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG: FORRADALMI MEGKÖZELÍTÉS JELENTŐS MEGTÉRÜLÉSSEL

A körforgásos gazdaság regeneratív üzleti modell, amelyben az erőforrások és a termékek folyamatosan újbóli felhasználásra és újrahasznosításra kerülnek, csökkentvén és végül kiküszöbölvén a hulladék keletkezését.

A körforgásos gazdaságon alapuló üzleti modell bevezetése számos előnnyel jár, így például egyértelmű narratívával nyeri meg az alkalmazottakat, illetve határozza meg a fenntartható üzleti gyakorlatok menetét a társaságok számára, bármelyik fejlődési szakaszban vannak is jelenleg.

A körforgásos gazdaság elvei arra buzdítják a vezetőket, hogy még komolyabb fenntarthatósági célokat tűzzenek ki; ennek segítségével az erőforrás-hatékonyságtól és az erőforrások kezelésétől elmozdulhatnak a nettó zéró kihatás irányába, hogy végül nettó pozitív hatást érjenek el, mivel a termékek és szolgáltatások hozzájárulnak világunk biológiai és társadalmi szövetének újjáalakításához.

A fenntarthatóságért megtett útjuk elején járó szervezetek esetében a körforgásos gazdaság keretrendszere lépésről-lépésre megvalósítható megközelítést kínál az erőforrások hatékonyságának növelésére, melynek alapján a társaságok módosíthatják céljaikat, amint fenntarthatósági intézkedéseik beérnek.

A körforgásos gazdaság üzleti modelljének bevezetése az energia- és környezetirányítási, valamint az ellátási lánc - irányítási  rendszerek auditálásának és tanúsításának segítségével, lehetővé teszi, hogy a társaságok továbbfejlesszék a fenntarthatósággal kapcsolatos legjobb gyakorlataikat, és közzétehető mérföldköveket érjenek el.

A körforgásos gazdaság természetesen kihívásokkal is jár. Lényegénél fogva ez a megközelítés forradalmi jellegű a hagyományos vállalkozások szempontjából, és annak szükségességét veti fel, hogy átgondolják fennálló lineáris üzleti modelljeiket. Számos szervezet esetében lényeges mértékben át kell dolgozni a termelési megközelítést ahhoz, hogy a körforgásos üzleti modellt sikeresebben megközelítsék termékeik és szolgáltatásaik előállítása során.  

AZ ENSZ FENNTARTHATÓSÁGI FEJLŐDÉSI CÉLJAI: ESZMÉNYKÉPEK SZÉLES KÖRE

Az ENSZ által meghatározott 17 összefüggő fenntarthatósági cél globális kihívásokkal foglalkozik, a szegénységtől és az egyenlőtlenségtől a klímaváltozásig illetve a környezetkárosodásig.

Az ENSZ fenntarthatósági céljai inspiráló keretet alkotnak egy jóval szélesebb körű fenntarthatósági stratégia kidolgozásához, amelyet számos vállalkozás magáévá tesz. Az ENSZ több fenntarthatósági célja illeszkedik a szabványok és auditok által támogatott gyakori vállalati fenntarthatósági célokhoz. Például a hulladékkezelésre vonatkozó ISO 14001 segítségével a vállalatok elérhetik az újrahasznosításra és hulladékmentes anyagfelhasználásra vonatkozó 12. számú célt. A vízkezelésre vonatkozó ISO 14046 illeszkedik a 6. számú, a vízpazarlás elkerülésére vonatkozó célhoz, míg a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó ISO 45001 segítségével a vállalatok teljesíthetik a 3. és az 5. számú célt. Az ENSZ fenntarthatósági céljai alapján a társaságok még magasabb célokat tűzhetnek ki üzleti tevékenységük tekintetében, a szabványok, az auditálás és a tanúsítás támogatása mellett.

Ugyanakkor, míg az ENSZ céljai inspirálóan hathatnak, nem mindegyikük lényeges minden vállalkozás számára, ezáltal átfogó fenntarthatósági stratégiaként történő használatukra korlátozottan nyílik lehetőség. Ezek a célok számosak és különbözőek; több esetben nincs közös halmaz, illetve nem vonatkoztathatóak az üzleti környezetek többségére. Ha a vállalat túl sok célt tűz ki egyszerre, erőfeszítései túlzottan szétforgácsolódhatnak ahhoz, hogy eredményesek legyenek, az alkalmazottakhoz intézett üzeneteik pedig zavarossá válhatnak, ami az elköteleződés és a fenntarthatósági stratégia támogatásának hiányához vezet.

A FENNTARTHATÓSÁG KEZELÉSE SZÉNKIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSI KEZDEMÉNYEZÉSEKKEL

Az üvegházhatású gázok képezik a világon az egyik legjelentősebb szennyezőanyag-csoportot, és több kezdeményezés célozza ezen kibocsátások csökkentését. Szabványok és bejelentési rendszerek sora segíthet a vállalatoknak abban, hogy megmérjék és ellenőrzés alatt tartsák szénkibocsátásukat, a harmadik fél általi igazolás pedig bizonyíthatja a csökkent kibocsátási szinteket.

Az életciklus-hatásértékelésre, az öko-dizájnra és a szénlábnyomra vonatkozó szabványok segítségével a vállalatok meghatározhatják a folyamataikban és ellátási láncukban található, szénnel kapcsolatos és környezeti gócpontokat, majd szelektív módon javíthatják a teljesítményt. Az energiahatékonyság olyan energiairányítási rendszerekkel javítható, mint például az ISO 50001, amelyek leszorítják az 1. és 2. típusú üvegházhatású gázkibocsátást. E rendszerek mentén a vállalkozások közeledhetnek a nettó zéró szénkibocsátás végső céljához épületeik, gépeik, gyáraik, stb. tekintetében.

A társaságok – azzal, hogy a szén és az üvegházhatású gázok csökkentését helyezik fenntarthatósági stratégiájuk középpontjába, átlátható, egyszerűen kommunikálható célt adnak meg specifikus, mérhető paraméterekkel.

A FENNTARTHATÓSÁG ELÉRÉSE A JÖVŐBEN

A jelenben eszközölt változtatások határozzák meg a vállalat jövőbeli sikerességét. A fenntarthatóság témakörének fontossága csak nőni fog, és az előre gondolkodó vállalatoknak meg kell tenniük a szükséges lépéseket, hogy folyamataik és eljárásaik a jövőben is kielégítőnek bizonyuljanak. Egy erőteljes fenntarthatósági stratégia a vállalat fejlődésének motorja lehet, míg a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés, az AA1000 elszámoltathatósági szabvány vagy a bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi szabvány (ISAE) keretével összhangban kidolgozott alapos és független bizonyosságot adó jelentéseikkel az átláthatóságról és a pontosságról tesznek tanúbizonyságot.

A Circular + útjára indítása összhangban áll a Bureau Veritas vállalati társadalmi felelősségvállalási ambíciójával. A cégcsoport olyan szolgáltatásokat nyújt, amelyek pozitív kihatással vannak a minőségre, az egészségvédelemre és biztonságra, valamint a társadalom és a környezet védelmére egyaránt. Vállalkozások között és a társadalomért működő társaságként a Bureau Veritas aktívan hozzájárul a biztonságosabb, jobb minőségű, tartósabb és környezetbarátabb termékek, berendezések és szolgáltatások tervezéséhez és használatához.